Josef Frank - en mästare på mönster!Trots att Josef Frank kom till Sverige så sent som när han var 50 år så anses han vara en av Sveriges genom tiderna viktigaste formgivare. I sverige kom Josef Frank i kontakt med Svenskt tenn och där fick han en scen och hjälp från Estrid Erksson som var producent. För att tacka Estrid för all hjälp så belönade han henne med över 2 000 möbelskisser och 160 textila mönster signerade Frank som finns i Svenskt Tenns arkiv.


  

Frank inspirerades av värden som bekvämlighet, hemtrevnad och färgrikedom och detta går verkligen att se i hans mönster. Stålrörsmöblerna som var populära förr ansåg Frank vara ett hot mot mänskligheten och istället för detta så ville han inkludera naturens färger och former i inredningen för att man även skulle kunna känna en frihet i ett slutet rum.


  

Frank var helt emot enfärgade miljöer och uttryckte sig på detta sättet om detta: ”Den enfärgade ytan verkar orolig, den mönstrade lugnande, ty betraktaren påverkas ofrivilligt av det långsamma, lugna framställningssättet. Ornamentets rikedom kan man inte så snabbt utgrunda, den enfärgade ytan däremot är man genast på det klara med, och därmed erbjuder den inget ytterligare av intresse”.


     

1934 anställdes alltså Josef Frank på Svenskt tenn och redan 1937 fick Frank och Eriksson sitt internationella genombrott på världsutställningarna i Paris och New York. I sina utställningsrum gick de helt emot tidens ideal och de fick stor uppmärksamhet och blev modellen för begreppet Swedish modern.I Svenskt Tenn går det att köpa allt möjligt i Josef Franks mönster, det rör sig om allt från väskor till prydnadskuddar.

 

0 kommentarer